Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Czytaj więcej: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza...

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2022 r. - postępowanie przetargowe nr. ECA.ZP.2600.2.2022 - " Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

W dniu 08.12.2022 r.  Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr. ECA.ZP.2600.2.2022 „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymał następujące pytania na które publikuje odpowiedzi: 

Czytaj więcej: Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2022 r. -...

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannika

Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Czytaj więcej: Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Czytaj więcej: Informacja o unieważnieniu czynności wyboru...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -...