Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego cz.2 – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

W dniu 07.12.2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"- przetarg nieograniczony nr. ECA.ZP.2600.4.2020.

Czytaj więcej: Odpowiedzi na pytania do przetargu...

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

W dniu 06.12.2020 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"- przetarg nieograniczony nr. ECA.ZP.2600.4.2020.

Czytaj więcej: Odpowiedzi na pytania do przetargu...