Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2022 r. - postępowanie przetargowe nr. ECA.ZP.2600.2.2022 - " Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

W dniu 08.12.2022 r.  Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr. ECA.ZP.2600.2.2022 „ Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach otrzymał następujące pytania na które publikuje odpowiedzi: 

Pytanie 1. Proszę o informację czy do realizacji usługi Zamawiający dopuszcza skierowanie  osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę obiektu - jest to obiekt zabytkowy położony na dużym obszarze - około 11 hektarowy park Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania do realizacji usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Pytanie 2. W związku z dopuszczeniem zatrudnienia pracowników na min. 1/2 etatu, proszę o informacje czy każda roboczogodzina ma zostać wypracowana na podstawie umowy o pracę.

 

Odpowiedź: Każda roboczogodzina ma być wypracowana na podstawie umowy o pracę - umowa na min. 1/2 etatu - za wyjątkiem ochrony imprez.

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownika na min. 1/2 etatu a resztę godzin można wypracować w oparciu na umowy cywilnoprawne.

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby każda  roboczogodzina była wypracowana na podstawie umowy o pracę - umowa na min. 1/2 etatu - nie dopuszcza umów cywilnoprawnych - za wyjątkiem ochrony imprez.

 

Pytanie 4. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na umowy cywilnoprawne  ponad normatyw  umowy o pracę ( ponad 168 h na umowę o pracę).

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia  pracowników na umowy cywilnoprawne  - za wyjątkiem ochrony imprez.

 

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowy cywilnoprawne w przypadku absencji urlopowych i chorobowym oraz w przypadku ochrony imprez organizowanych na obiektach.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia  pracowników na umowy cywilnoprawne  - za wyjątkiem ochrony imprez.