Osoby zarządzające jednostką

 

Dyrektor
Monika Patrowicz

 

Z-ca Dyrektora
Waldemar Szymski