Pytania od Wykonawcy - Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII – wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

W dniach 25-26.01.2022 wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania od Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia  „Budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa ekspozycji reliktów architektonicznych XVIII wiecznego dworku na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach”, nr. postępowania: ECA.ZP.2600.1.2022. Poniżej pytania i odpowiedzi:

 

Pytania z dnia 26.01.2022 r.

  1. Poprosimy o więcej informacji o trasie kablowe ac nn: - prośba o potwierdzenie, że inwertery mają być zamontowane pod konstrukcją paneli (najczęściej się tak wykonuje tego typu instalacje) - do którego miejsca mają zostać poprowadzone kable ac nn od inwerterów, prośba o podanie przybliżonej długości trasy (dla każdej z 4 instalacji) oraz ewentualne przepusty i przeszkody jak tereny utwardzone na trasie drogi kablowej - do czego ma służyć szafa rack zaznaczona na projekcie, czy są wytyczne? - w którym miejscu ma nastąpić wpięcie każdej z 4 instalacji fotowoltaicznych do istniejącej sieci nn.

Odpowiedź:

Tak - Inwertery oraz rozdzielnię DC należy montować bezpośrednio przy panelach. Całkowita trasa wszystkich kabli znajduje się w zał. 8.3.e. do SWZ – zagospodarowanie WYKONAWCZY, jako uzupełnienie projektu budowlanego, zał. 8.3.c. -Tom 3 i przedstawia wszystkie przejścia pod alejkami i drogami. Zaprojektowane instalacje obsługują 4 istniejące układy pomiarowe w obrębie złącza kablowego przy stacji trafo (obok Portierni Głównej).

Opis instalacji fotowoltaicznej zawarty jest w zał. 8.3.c. – projekt budowlany.

Elementem projektu jest rozbudowa istniejących instalacji i systemów monitoringu wizyjnego, SSWIN i ppoż (poddasze) z punktem dostępu  pod główną klatką schodową Pałacu oraz centrum kontroli w Portierni Głównej. Trasy kablowe przedstawione są w zał. 8.3.c do SWZ.

 

  1. Czy inwestor dopuszcza zmianę zakresu projektu na sprzęt o wyższych parametrach? - moduł fotowoltaiczny 400w (moduły 310w, aktualnie nie są dostępne na rynku), ponadto instalacja na modułach 400w będzie miała sumarycznie większą moc - zmiana modułów powoduje zmianę konstrukcji wsporczej na jedno podporową dla 2 paneli w pionie, wymiar zewnętrzny stołów będzie minimalnie większy (ok. 0,5 do 1m) - czy powyższe zmiany będą wymagać aktualizacji projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę modułów fotowoltaicznych na wyższe parametry, pod warunkiem utrzymania założonej mocy mikroinstalacji, dostosowania projektu przez Wykonawcę i uzgodnienia go z nadzorem autorskim oraz ewentualnie procedury zmiany pozwolenia na budowę.

Na analogicznej zasadzie Zamawiający dopuszcza dostosowanie konstrukcji nośnej modułów. Charakter odstępstw (istotny czy nieistotny) rozstrzyga nadzór autorski w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pytania z dnia 25.01.2022 r. dotyczące ekspozycji reliktów architektonicznych:

  1. Strefa ,,pradzieje" - w jaki sposób rozwiązany będzie dostęp do eksponatów (rewizja) znajdujących się w piramidzie szklanej?

Odpowiedź:

Piramidka zgodnie z projektem, ma mieć podstawę obrotową. Należy przewidzieć warsztatowy sposób mechanizmu obrotu piramidki oraz montażu piramidki na podstawie w sposób demontowalny dla konserwatora lecz uniemożliwiający „ruletke” (mechanizm stopera). Zamawiający nie narzuca rozwiązania.

 

  1. Strefa „warsztat pracy archeologa" - proszę o przedstawienie fotografii referencyjnych dot. Tachimetru. Czy dostawa ceramicznych puzzli znajduje się w zakresie wykonawcy? Jeśli tak proszę o przedstawienie fotografii referencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia fotografii tachimetru, który pod względem wizualnym stanowi standardowe urządzenie geodezyjne, powszechnie dostępne na rynku. Istotą tego elementu wystawy jest dostosowanie tachimetru do celów wystawy oraz technologia, którą należy zainstalować w okularze tachimetru, opisana w części opisowej oraz na rys.3_S zał. 8.3.i do SWZ.

Przygotowanie puzzli znajduje się w zakresie Wykonawcy zgodnie z treścią zał. 8.3.i. do SWZ. Zamawiający nie przedkłada fotografii referencyjnych, pozostawiając opracowanie warsztatowe Wykonawcy, uwzględniające i uzupełniające ideę wystawy.

 

  1. Strefa „Dwór XVI/XVII w.- hologram" - proszę o przedstawienie fotografii referencyjnych dot. Posadzkowej nadbudowy imitującej teren otaczający fundamenty i spalony dwór.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia fotografii referencyjnej. Podłoga podniesiona jest konstrukcyjnie elementem systemowym standardowym i Zamawiający wyrazi zgodę na system zaproponowany przez Wykonawcę zgodny z opisem projektu zał. 8.3.i. do SWZ. Posadzka ma zgodnie z opisem stanowić wzajemnie spójne wypełnienie przestrzeni po wykonaniu modelu rekonstrukcji fundamentu Dworu oraz dobraniu i dostosowaniu hologramu, w strukturze naturalnej otoczenia dworu lub dopełnienia obrazu hologramu, adekwatnej do prezentowanego okresu. 

 

  1. Strefa „Dwór XVIII w.- źródła" - proszę o przedstawienie fotografii referencyjnych dot. Formy wykonania tekstu na ścianie w oparciu o tekst z ilustracji z 1775r.

O podłoga z płyt podwójnych gipsowo-włóknowych o gr 10mm jastrychowych, na stelażu z pochyleniem do widza wg rysunku - czy jest możliwość wykonania podłogi z innych materiałów, np. Płyta mdf lub płyty meblowe? W jaki sposób ma być wykończona powierzchnia podłogi? Co znaczny stwierdzenie: ,,masa finalna systemowa"? Proszę o przedstawienie fotografii referencyjnych.

O fototapeta schematyczna profilu wykopu archeologicznego, z zaznaczoną warstwą, na niej wystające elementy, na których będą zaaranżowane zabytki (biało-niebieskie kafle) - proszę o wskazanie ilości kafli, z jakiego materiału ma byc wykonana replika kafli? Jakie są wymiary pojedynczego kafla?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia fotografii referencyjnych wykonania tekstu. Należy wykonać tekst według treści projektu (opisu) i rysunku  7_S zał. nr 8.3.i. do SWZ. Idea wystawy ma stanowić rozwiązania unikatowe i niepowtarzalne, według treści projektu, co wyklucza obiekty referencyjne.

Zamawiający wyklucza zastosowanie płyt mdf lub płyt meblowych podłogi podniesionej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Wykończenie zawarte w opisie pkt. 9.3. i 9.4. zał. 8.3.i. do SWZ. „Masa finalna systemowa” podłogi podniesionej z płyt gipsowo-włóknowych ma być dostosowana do konkretnego systemu podłogi, który zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez nadzór autorski. Na rynku znanych jest wiele systemów podłóg podniesionych tego typu, Zamawiający nie narzuca systemu i nie przedstawia fotografii referencyjnych.

Istotne dla wyceny parametry fototapety zawarte są na rys. 7_S zał. nr 8.3.i do SWZ. Skonkretyzowanie wzoru, który znajdzie się na fototapecie, nastąpi w charakterze projektu warsztatowego Wykonawcy uwzględniającego opis projektu oraz nadwyżkę kafli, po rekonstrukcji pieca.

Wymiar pojedynczego kafla należy dostosować do wymiarów istniejącego komina oraz możliwości produkcyjnych zakładu garncarskiego rzemieślniczego, jaki zostanie zaproponowany przez Wykonawcę oraz parametrów materiałowych i struktury uzgodnionej z zespołem archeologów. Projekt wskazuje kilka rodzajów kafli, które składają się na konstrukcję pieca (kafle cokołowe, gzymsowe, narożne, kątowe, koronowe) i Wykonawca musi przewidzieć wykonanie każdego z nich według potrzeb. Kafle mają być ceramiczne, glazurowane stosownie do okresu. Ponieważ stanowią okładzinę istniejącego komina, Zamawiający dopuszcza ograniczenie kołnierzy kafli do niezbędnego minimum kafla okładzinowego. Studium technologiczne zostanie przeprowadzone poprzez Ośrodek Magazynowo- Studyjny w Rybnie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie zdeponowane są artefakty Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach i korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w obiektach Ośrodka.