Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

W dniu 18. grudnia 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Po czyjej stronie będzie sporządzenie planu ochrony (pełna dokumentacja) oraz jej uzgodnienie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż sporządzenie planu ochrony (impreza masowa) oraz uzgodnienie będzie po stronie Wykonawcy zamówienia.

2. Czy wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy również pracowników ochrony zatrudnionych przez 5 miesięcy po 8 h?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników ochrony realizujących przedmiotowe zamówienie.

3. Proszę o doprecyzowanie ile referencji jest potrzebnych do uzyskania 40 pkt? Rozdział III, pkt.2, ppkt.2 tabela wiersz 4 (wiersze 3 i 4 mówią o tej samej ilości referencji).
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż żeby otrzymać 40 pkt w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenie wykonawcy niezbędne jest przedstawienie co najmniej 11 referencji. Omyłka pisarska w tym zakresie została sprostowana.

4. Czy można otrzymać formularze do wypełnienia wraz z załącznikami w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w formie edytowalnej za wyjątkiem Załącznika nr. 3 do SIWZ (projekt umowy).
zalacznik-nr.1-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.2-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-2a-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.4-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.5-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.6-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.7-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.8-do-siwz-ochrona-2018.doc