Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ dotycząca przetargu bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach (pałac, park wraz z obiektami, tj. muszla koncertowa, boiska sportowe i wszelkie inne obiekty i urządzenia znajdujące się na terenie parku)

Treść SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sanniki: BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA OBIEKTÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ARTYSTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH
Numer ogłoszenia: 187187 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach , ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ecasanniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu 3

Dostawa i montaż elementów wyposażenia i wystroju wnętrz w zakresie mebli, komputerów, elektroniki imultimediów, wyrobów tekstylnych, technicznych i akcesoriów oraz konserwacja elementów wyposażenia dla Zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina wSannikach”

Treść ogłoszenia w suplemencie Dz. UE

SIWZ wraz z załącznikami