Zaproszenie do składania ofert z dn. 10.11.2016 r.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach poszukuje partnera na rzecz realizacji projektu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej. Kultura dostępna. Wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej pn. „Figle na dworze z Fryderykiem Chopinem”.

pełna treść z dnia 10.11.2016 w załączniku PDF

Informacje o wybranych podmiotach z 24.06.2016

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera w  ramach projektu

,,Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”, w ramach  działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe,
Typ projektów: Poprawa  dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój  i efektywne wykorzystanie.


W wyniku ogłoszonego w dniu 31.05.2016r naboru partnerów   do wspólnej realizacji w/w projektu   informujemy, iż w dniu 24.06.2016 zawarta została umowa  partnerska na rzecz realizacji projektu  z następującymi partnerami:

 

Partner  I: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul: Tamka 43, Warszawa

Partner II: Gmina Sanniki, ul: Warszawska 169,09-540 Sanniki