Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Wybór inżyniera wsparcia technicznego - nadzory inwestorskie

dokument PDF 1 - ogłoszenie

dokument PDF 2 - zapytanie

dokument PDF 3 - załączniki