Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chop

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Plik PDF do pobrania:
20171222-oranzeria02.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg bezwarunkowy na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryde

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg bezwarunkowy na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Plik PDF do pobrania:
20171222-oranzeria01.pdf

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

W dniu 18. grudnia 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Po czyjej stronie będzie sporządzenie planu ochrony (pełna dokumentacja) oraz jej uzgodnienie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż sporządzenie planu ochrony (impreza masowa) oraz uzgodnienie będzie po stronie Wykonawcy zamówienia.

2. Czy wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy również pracowników ochrony zatrudnionych przez 5 miesięcy po 8 h?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wymóg zatrudnienia w ramach umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników ochrony realizujących przedmiotowe zamówienie.

3. Proszę o doprecyzowanie ile referencji jest potrzebnych do uzyskania 40 pkt? Rozdział III, pkt.2, ppkt.2 tabela wiersz 4 (wiersze 3 i 4 mówią o tej samej ilości referencji).
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż żeby otrzymać 40 pkt w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenie wykonawcy niezbędne jest przedstawienie co najmniej 11 referencji. Omyłka pisarska w tym zakresie została sprostowana.

4. Czy można otrzymać formularze do wypełnienia wraz z załącznikami w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ w formie edytowalnej za wyjątkiem Załącznika nr. 3 do SIWZ (projekt umowy).
zalacznik-nr.1-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.2-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-2a-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.4-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.5-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.6-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.7-do-siwz-ochrona-2018.doc
zalacznik-nr.8-do-siwz-ochrona-2018.doc

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sanni

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Pliki do pobrania:
ogloszenie-20171206-01.pdf
regulamin-20171206-01.pdf
formularz-oferty-20171206-01.pdf

Więcej artykułów…

  1. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - unieważnienie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im
  2. Ogłoszenie przetargu bezwarunkowego na wybór operatora lokalu oranżerii w celu prowadzenia kawiarnio-cukierni dla zwiedzających oraz gości wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sanni
  3. ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWOPARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”
  4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego zespołu pałacowo-park
  5. INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH"
  6. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  7. Zmiana ogłoszenia - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”