Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.05.2018.pdf

Informacja z otwarcia ofert – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Informacja z otwarcia ofert – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Informacja z otwarcia ofert - 11.05.2018.pdf

Modyfikacja dokumentacji technicznej – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Modyfikacja dokumentacji technicznej – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Modyfikacja dokumentacji technicznej - 08.05.2018.pdf
Projekt wykonawczy technologii sceny - 08.05.2018.pdf

Zmiana ogłoszenia – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Zmiana ogłoszenia – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Modyfikacja SIWZ - 04.05.2018.pdf
SIWZ po zmianach - 04.05.2018.pdf
Zmiana ogłoszenia BZP - 04.05.2018.pdf

Zmiana ogłoszenia – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Zmiana ogłoszenia – przetarg nieograniczony – nr. ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Modyfikacja SIWZ 27.04.2018.pdf
SIWZ po zmianach - 27.04.2018.pdf
Zmiana ogłoszenia BZP - 27.04.2018.pdf

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony nr.ECA.2600.1.2018 - Dostawa wyposażenia muszli koncertowej - sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne.

 W dniu 24.04.2018 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania które Zamawiający publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

 

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Dot. poz. Projektu wykonawczego,  System nagłośnienia frontowego Pkt 1.1 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „line array”:

 

W związku z tym, że opis wskazuje na produkt jednego producenta (D&B seria T), Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego poniższe parametry:

-        zestaw głośnikowy trójdrożny
-        dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 1”
-        głośnik wysokotonowy ze stałą tubą
-        stały kąt promieniowania horyzontalnego 110◦ (+/- 5◦)
-        wymiary: 200mm x 585mm x 300mm
-        waga do 16 kg

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

2. Dot. poz. Projektu wykonawczego,  System nagłośnienia frontowego Pkt1.5 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „frontfill”: 

W związku z tym, że opis wskazuje na produkt jednego producenta (D&B seria E), Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego poniższe parametry:

-        przetwornik wysokotonowy o stałym kącie 90° x 50°
-        waga do 20kg

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

3. Dot. poz. Projektu wykonawczego,  System nagłośnienia frontowego pkt1.6 Zestaw głośnikowy niskotonowy:

 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia oferującego poniższe parametry:

-       maksymalny SPL: 141dB

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

4. Dot. poz. Projektu wykonawczego,  System nagłośnienia frontowego  Pkt 1.8 Wzmacniacz 4-kanałowy z DSP, typ I  oraz System nagłośnienia monitorowego pkt 2.3 Wzmacniacz 4-kanałowy z DSP:

 

W związku z tym, że opis wskazuje na produkt jednego producenta (D&B ),Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego poniższe parametry:

-      waga do 14kg
-      wyjścia linkujące uzyskane poprzez dołączony zewnętrzny panel

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

5. Dot. poz. Projektu wykonawczego System nagłośnienia monitorowego  pkt 2.1 Zestaw monitorowy, typ I:

 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia oferującego poniższe parametry:

-        waga do 22kg
-        wymiary: 600mm x 390 mm x 345mm 

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

6. Dot. poz. Projektu wykonawczego, System konsolet fonicznych pkt 3.1 Kompaktowa konsoleta foniczna:

 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia oferującego poniższe parametry:

-        5” dotykowy ekran
-        brak programowalnych przycisków
-        waga do 20kg

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

 

7. Dot. poz. Projektu wykonawczego, System konsolet fonicznych pkt 3.2 Stage Rack konsolety fonicznej:

 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia oferującego poniższe parametry:

-       częstotliwość próbkowania: 48kHz

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia oferującego powyższe parametry.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej 

poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

1. Ogłoszenie BZP 

2. SIWZ - Dostawa wyposażenia muszli koncertowej sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne..pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Dokumentacja techniczna

 

Projekt wykonawczy – dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego

Projekt  instalacja elektryczna – teletechniczna

Przedmiar – instalacja elektryczna – teletechniczna