Ogłoszenie o zamówieniu usługi NADZÓR INWESTORSKI W RAMACH ZADANIA „NOWE FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE – EKSPOZYCJA RELIKTÓW XVIII-WIECZNEGO DWORU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SANNIKACH”

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi NADZÓR INWESTORSKI W RAMACH ZADANIA „NOWE FORMY UCZESTNICTWA W KULTURZE – EKSPOZYCJA RELIKTÓW XVIII-WIECZNEGO DWORU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W SANNIKACH”

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SWZ inspektor nadzoru.pdf
  3. ZAŁĄCZNIKI nr 1-9 .zip