Ogłoszenie przetargu nieograniczonego – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego – Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki

Pliki do pobrania:

  1. SIWZ - Ochrona 2021.pdf
  2. załącznik nr.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ - OCHRONA 2021 - formularz ofertowy.doc
  3. załącznik nr.2 do SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Oświadczenie art.22 ust.1 PZP.doc
  4. załącznik 2a do SIWZ - Załącznik nr 2a do SIWZ - OCHRONA 2021 - Oświadczenie art.24 ust.1 i 5 PZP.doc
  5. załącznik nr.3 do SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Wzór umowy.pdf
  6. załącznik nr.4 do SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Wykaz usług.doc
  7. załącznik nr.5 do SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Wykaz sprzętu.doc
  8. załącznik nr.6 do SIWZ - Załącznik nr 6 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Wykaz osób.doc
  9. załącznik nr.7 do SIWZ - Załącznik nr 7 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Wzór pełnomocnictwa.doc
  10. załącznik nr.8 do SIWZ - Załącznik nr 8 do SIWZ - OCHRONA 2021 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc