Odpowiedzi na zapytania - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego "Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Odpowiedzi na zapytania – przetarg nieograniczony - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

W dniu 25 czerwca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

  1. Czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia przedmiary w wersji edytowalnej.

  1. Budynek gospodarczy- branza budowlana Sanniki.prd
  2. Gospodarczy Sanniki branza elektryczna ZEROWY.ATH