Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE)

Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz oraz konserwacja elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn.: "Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach"

Pełna treść ogłoszenia - (.pdf)

SIWZ wraz z załącznikami - (.rar ok. 415 MB)