Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr.ECA.2600.1.2018 – Dostawa wyposażenia muszli koncertowej – sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne

wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych – teletechnicznych muszli koncertowej w ramach zadania inwestycyjnego „ Poprawa dostępności do oferty kulturalnej 

poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”

 

1. Ogłoszenie BZP 

2. SIWZ - Dostawa wyposażenia muszli koncertowej sprzęt nagłaśniający i oświetlenie sceniczne..pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Dokumentacja techniczna

 

Projekt wykonawczy – dostawa sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego

Projekt  instalacja elektryczna – teletechniczna

Przedmiar – instalacja elektryczna – teletechniczna