Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów ECA w Sannikach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia obiektów ECA w Sannikach

ogłoszenie w pliku PDF: ogloszenie20180201-01.pdf