Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach zadania „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym w ramach zadania „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH”

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej wyposażenia muszli koncertowej i w części „wyposażenie i inne dokumenty” poniższe pliki stanowiące załączniki do SIWZ:
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311571.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311572.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311574.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311580.pdf
http://ecasanniki.pl/images/ZamowieniaPubliczne/20170623/wyposazenie-i-inne/S22C-6e17062311581.pdf


zastępuje przez nowe pliki (w załączeniu, do pobrania poniżej):
naglosnienie-estradowe.pdf
oswietlenie-rozdzielnie-konstrukcje-i-podesty.pdf
s22c-6e17062311560.pdf
s22c-6e17062311570.pdf
s22c-6e17062311573.pdf