Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.

 

W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Dziękujemy za 6 szt. przedmiarów w .ath. Brak jest jeszcze przedmiaru ogrodzenia. Prośba o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający udostępnia przedmiary w zakresie  remontu ogrodzenia w formacie programu kosztorysowego z rozszerzeniem ath.

plik ath ogrodzenie-sanniki.ath do pobrania