Odpowiedzi na zapytania - przetarg nieograniczony - roboty budowlane wraz z dostawami w ramach zadania inwestycyjnego” Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikac

W dniu 17 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1.Prosimy o udostępnienie przez Państwa plików przedmiarowych w formacie programu kosztorysowego Norma t. j. z rozszerzeniem .ath?

2.Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

3.Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

4.Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

5.W jaki sposób zostały podzielone prace na roboty kwalifikowane i nie kwalifikowane? Chodzi konkretnie o listę wyposażenia i nowe pozycje, które trzeba będzie zakwalifikować do robót kwalifikowanych, bądź nie kwalifikowanych.

6.Jakie są wymiary następujących mebli (Długość, Szerokość, Wysokość) a) szafka nocna – 8 szt. b) biurko – 6 szt. c) szafa – 7 szt. d) stolik – 1 szt. Ww. pozycje są ujęte w wykazie wyposażenia muszli koncertowej.

7.Szafa - 7 sztuk. Jakie są podziały wysokości frontów?

8.Jak mają być zabezpieczone elementy metalowe ogrodzeń t.j. część B i C1 oraz bramy np. stalowe ocynkowane, czy też dodatkowo lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL?

9.Czy sztukateria może być wykonana z gotowych elementów twardego styropianu, osiatkowanego, pokrytego tynkiem?

 

ODPOWIEDZI:

1.Prosimy o udostępnienie przez Państwa plików przedmiarowych w formacie programu kosztorysowego Norma t. j. z rozszerzeniem .ath?

Zamawiający udostępnia pliki przedmiarowe w formacie programu kosztorysowego Norma z rozszerzeniem ath.

sannikiscena-budowlane3dowpop.ath
sannikiscena-budowlane3poz.ath
sannikiscena-instalacjeelekrtyczne3dow.ath
sannikiscena-instalacjeelekrtyczne3poz.ath
sannikiscena-instalacjesanitarne3dow.ath
sannikiscena-instalacjesanitarne3poz.ath

WSZYSTKO W JEDNYM PLIKU

2.Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

W zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia wymienionego w dokumentacji, a nie tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach. Możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych.

3. Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

Zamawiający informuje iż rysunki K-6 oraz A-14 zamieszczone w SIWZ  załączniki dokumentacji technicznej   są prawidłowe.

4. Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

2 szt. przedłużacz 3 fazowy 63 A ( 1 sztuka co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 70 mb)

3 sztuki przedłużaczy 3 fazowy 32 A ( 2 sztuki co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 40 mb)

5 sztuk przedłużacz 1 fazowy 16 A ( 1 sztuka co najmniej 40 mb, 2 sztuki co najmniej 30 mb, 2 sztuki co najmniej 20 mb)

5.W jaki sposób zostały podzielone prace na roboty kwalifikowane i nie kwalifikowane? Chodzi konkretnie o listę wyposażenia i nowe pozycje, które trzeba będzie zakwalifikować do robót kwalifikowanych, bądź nie kwalifikowanych.

Zamawiający informuje iż roboty niekwalifikowalne dotyczą nadbudowy muszli koncertowej ( I piętro), pozostałe roboty są robotami kwalifikowanymi.

6.Jakie są wymiary następujących mebli (Długość, Szerokość, Wysokość) a) szafka nocna – 8 szt. b) biurko – 6 szt. c) szafa – 7 szt. d) stolik – 1 szt. Ww. pozycje są ujęte w wykazie wyposażenia muszli koncertowej.

Zamawiający informuje iż wymiary mebli których dotyczy pytanie jest następująca:

szafka nocna 35x55 cm wysokość 63 cm, biurko 50x110 cm, wysokość 76 cm, szafa 159x65x280 cm, stolik 70x 140 cm wysokość 74 cm.

7.Szafa – 7 sztuk. Jakie są podziały wysokości frontów?

Zamawiający informuje iż podział wysokości frontów jest następujący: cokół 15 cm, fronty dolne 45 cm, fronty główne 170 cm, fronty górne 50 cm.

8.Jak mają być zabezpieczone elementy metalowe ogrodzeń t.j. część B i C1 oraz bramy np. stalowe ocynkowane, czy też dodatkowo lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL?

Dopuszcza się zabezpieczenie elementów stalowych np. poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Oczyszczenie elementów i  kolorystykę należy zastosować zgodnie z projektem .

9.Czy sztukateria może być wykonana z gotowych elementów twardego styropianu, osiatkowanego, pokrytego tynkiem?

Wszystkie elementy sztukaterii należy wykonać zgodnie z projektem, NIE DOPUSZCZA się elementów zastępczych .