ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z DOSTAWAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO OFERTY KULTURALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH"

W dniu 3 lipca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

 1.       Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

2.       Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

3.       Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

 

ODPOWIEDZI:

1.       Czy w zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia, wymienionego w dokumentacji, czy tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach? Czy zatem możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych?

W zakresie zadania jest wycena całości wyposażenia wymienionego w dokumentacji, a nie tylko to wyposażenie, które znajduje się w przedmiarach. Możliwa jest zmiana ilości oraz dopisywanie nowych pozycji przedmiarowych.

2.       Informujemy, że rysunki K-6 i A-14 z projektu wykonawczego muszli są nieprawidłowe. Prośba o zamieszczenie prawidłowych rysunków.

Zamawiający ponownie zamieszcza rysunki K-6 i A-14. Są to te same rysunki, lecz na nowo zeskanowane w celu uniknięcia błędów.

PDF do pobrania: K-6, A-14.

3.       Jaką długość powinny mieć przedłużacze do zasilania estradowego?

2 szt przedłużacz 3 fazowy 63 A ( 1 sztuka co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 70 mb)

3 sztuki przedłużaczy 3 fazowy 32 A ( 2 sztuki co najmniej 30 mb, 1 sztuka co najmniej 40 mb)

5 sztuk przedłużacz 1 fazowy 16 A ( 1 sztuka co najmniej 40 mb, 2 sztuki co najmniej 30 mb, 2 sztuki co najmniej 20 mb)